Veloren Wiki Bronze Khopesh

Bronze Khopesh

From Veloren Wiki

Obtaining[edit | edit source]

Source Quantity Rarity
Yeti 1 0.93%