Translations:Getting Started/4/hr

From Veloren Wiki

Stvaranje Karaktera

A screenshot showing the character creation screen
Zaslon za Stvaranje Karaktera

Dobrodošli na zaslon za stvaranje karaktera! Trenutačno samo su estetski izbori pokazani; ali eventualno ovo sučelje će se proširiti da sadrži znanja o svakoj vrsti karaktera, upute o odabranim oružjima, i početne statistike svakih vrsta karaktera. Od sada, međutim, vaš izbor vrsta karaktera nije važan.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.